Joga Sprememb

JOGA OBRAZA 

»ČAROBNA VALENTINOVA NAGRADNA IGRA«

Na Facebooku od. 06. do 11. 02. 2020

Žrebanje bo, 12. 02. 2021 ob 19.00

Podarite DARILO sebi.

Individualna vadba Joge obraza.

"Osnovna in napredna vadba ter delavnica ali tečaj po sistemu: Savinine joge obraza"

Bodite pomlajeni, sproščeni in sijoči.

 

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb

Dne, 06. 02. 2021

 

Pravila in pogoji sodelovanja

 1. člen

POTEK NAGRADNE IGRE TER POGOJI

Nagradna igra poteka na Facebooku med 06. 02. 2020 in 11. 02. 2021. Podelili bomo 9 (devet) nagrad preko spletne aplikacije zoom v sklopu individualne vadbe Joge obraza z Brigito.

Vsem sodelujočim prav tako pripada 10 % popust za vpis na Jogo obraza v marcu ali aprilu 2021.

Prijave zbiramo do četrtka, 11. 02. 2021 do 24.00 ure.

Imamo samo dva pogoja za sodelovanje v nagradni igri: sodelujoči naj v komentar pod objavo zapiše samo »SODELUJEM« ter zapiše DVA PRIJATELJA, ki si morda želita sodelovati.

 

 1. člen

ŽREBANJE - NAGRADA

V času trajanja »ČAROBNE BOŽIČNE NAGRADNE IGRE« bo organizator zbiral vaša imena (vaš e-mail, priimek in ime preko vašega facebooka ).

Žrebanje bo potekalo javno dne, 12. 02. 2021 ob 19.00 uri na facebooku, izžrebali bomo devet nagrajencev.

V sklopu individualne vadbe Joge obraza z Brigito, mojstrico joge obraza bomo podelili devet nagrad preko spletne aplikacije Zoom:

 1. TRI NAGRADE –  45 minut Joge obraza
 2. TRI NAGRADE –  30 minut Joge obraza
 3. TRI NAGRADE –  15 minut Joge obraza

Za prevzem nagrade se bomo dogovorili preko predhodnih oddanih kontaktov.

Z Brigito boste trenirali mišice na obrazu, jo povprašali za nasvet glede gubic, kože, hormonov, organov in podobno. Po želji boste dobili diagnostiko obraza ter vaje za kritične predele na obrazu.

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal devet nagrajencev. Prvo žrebanje se izvede za 15-minutno vadbo, drugo žrebanje za 30 minutno vadbo in tretje žrebanje za 45-minutno vabo.

Vsem sodelujočim prav tako pripada 10 % popust za vpis na delavnico ali tečaj Jogo obraza v marcu ali aprilu 2021, če bo prosto mesto v skupini, zaradi česar sprejemamo prijave že v času nagradne igre.

 

 1. člen

JOGO OBRAZA, POMLADIM SE Z BRIGITO

Facebook profil se nahaja na: https://www.facebook.com/jogasprememb

 1. člen

PRAVILA IN POGOJI » ČAROBNE JESENSKE NAGRADNE IGRE«

Pomladite in regenerirajte se z Brigito Lorenčič, mojstrico joge obraza. Kulturno društvo Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas (v nadaljevanju organizator).

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko;
 • v nagradni igri lahko sodelujejo samo en krat;
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati;
 • niso pravne osebe
 • imajo ali nimajo znanja o Jogi obraza;
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v Kulturnem društvu Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 1. člen

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 06. 02. do vključno 11. 02. 2021  do 24:00 ure ustrezno s 1. členom teh pravil in pogojev objavili na facebooku

 1. člen

NAGRADNI SKLAD

Devet (9) naključno izžrebanih nagrajencev bo prejelo vsak eno nagrado: 15, 30 ali 45 minut individualne vadbe Joge obraza z Brigito (1963), mojstrico joge obraza. Preko spletne aplikacije Zoom.

Vsem sodelujočim pripada 10 % popust za vpis na »Delavnico, osnovni ali nadaljevalni tečaj: po sistemu Savinine joge obraza« ali vpis na osnovno in napredno vadbo joge obraza skladno z 2. členom.

Brigita si je izkušnje začela nabirati že leta 2009 na sebi in od 2012 z licenco in poučevanjem Joge obraza.

Za točen termin prevzema nagrade se organizator dogovori z izžrebano stranko, glede na prost termin pri Brigiti, mojstrici joge obraza.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo storitev v denarni protivrednosti nagrade.

Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno izmed prvih treh nagrad. Prav tako lahko ji pripada 10 % popust za vpis na jogo obraza.

 1. člen

POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • na omrežju Facebook objaviti kot je zapisano v 1. členu;
 • posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, prav tako je lahko nagrajen samo enkrat glede individualne vadbe.
 1. člen

IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator naključno izžrebal 9 nagrajencev, dne 12. 02. 2021 ob 19.00 uri javno na facebooku. Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje 13. 02. 2021 javno na facebooku ter na našem pravilniku tukaj.

Žreb bo javen in izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. člen

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil na svojem Facebook profilu in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek ter e-mail (v posebnih primerih še domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko).

Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 1. člen

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 1. člen

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (po potrebi še domači naslov, leto rojstva, davčno številko, kontaktno telefonsko številko in kopijo osebnega dokumenta), in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec. Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 9, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

 1. člen

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka, vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z vsemi zahtevanimi vključenimi tagi (označbami) na svoji objavi na Facebooku, ko je le-ta javno objavljena. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Facebookom niti ni na nikakršen način s strani Facebooka sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 06. 02. 2021 na: https://www.facebook.com/jogasprememb

Po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Facebook profila organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani https://www.facebook.com/jogasprememb

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: e-pošta: joga.sprememb@gmail.com

Hotinja vas, 06. 02. 2021

 

 

JOGA OBRAZA

»ČAROBNA BOŽIČNA NAGRADNA IGRA«

Je zaključena.

Nagrajenci so:

 1. Prvo nagrado - 45 minut Joge obraza dobi: Lea Potokar, Tina Tinca in Melani Žorman.
 2. Drugo nagrado - 30 minut Joge obraza dobi: Tina Medica, Tonia Senekovič in Radmila Uroševič.
 3. Tretjo nagrado – 15 minut Joge obraza dobi: Zlatka Žorman, Bojana Božiček in Bogdana Jeretin.

ČESTITAM VSEM NAGRAJENCEM in se veselim vadbe z vami. Za prevzem nagrade se bomo dogovorili preko mesengerja. Nagrado boste dobili po praznikih v januarju 2021.

VSI SODELUJOČI prejmejo SKRIVNO NAGRADO -  10 % popust za prijavo na Jogo obraza v januarju 2021. Prosimo, da nam v prijavi to sporočite. Prijave so možne preko spleta www.joga-sprememb.si

Na Facebooku od. 9. do 21. 12. 2020

Žrebanje dne, 22. 12. 2020 ob 20.00

Podarite DARILO sebi.

Individualna vadba Joge obraza.

"Osnovna in napredna vadba ter tečaj po sistemu: Savinine joge obraza"

Bodite pomlajeni, sproščeni in sijoči.

 

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb

Dne, 09. 12. 2020

 

Pravila in pogoji sodelovanja

 1. člen

POTEK NAGRADE IGRE TER POGOJI

Nagradna igra poteka na Facebooku med 09. 12. 2020 in 22. 12. 2020. Podelili bomo 9 (devet) nagrad preko spletne aplikacije zoom v sklopu individualne vadbe Joge obraza z Brigito. Prav tako bo podeljena skrivna nagrada, ki bo razkrita na žrebanju.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 21. 12. 2020 do 24.00 ure.

Imamo samo dva pogoja za sodelovanje v nagradni igri: sodelujoči naj v komentar pod objavo zapiše samo »SODELUJEM« ter zapiše DVA PRIJATELJA, ki si morda želita sodelovati.

 

 1. člen

ŽREBANJE - NAGRADA

V času trajanja »ČAROBNE BOŽIČNE NAGRADNE IGRE« bo organizator zbiral vaša imena (vaš e-mail, priimek in ime preko vašega facebooka ).

Žrebanje bo potekalo javno dne, 22.12. 2020 ob 20.00 uri na facebooku, izžrebali bomo devet nagrajencev.

V sklopu individualne vadbe Joge obraza z Brigito, mojstrico joge obraza bomo podelili devet nagrad preko spletne aplikacije Zoom:

 1. TRI NAGRADE –  45 minut Joge obraza
 2. TRI NAGRADE –  30 minut Joge obraza
 3. TRI NAGRADE –  15 minut Joge obraza

Za prevzem nagrade se bomo dogovorili preko predhodnih oddanih kontaktov. Z Brigito boste trenirali mišice na obrazu, jo povprašali za nasvet glede gubic, kože, hormonov, organov in podobno. Po želji boste dobili diagnostiko obraza ter vaje za kritične predele na obrazu.

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal devet nagrajencev. Prvo žrebanje se izvede za 15-minutno vadbo, drugo žrebanje za 30 minutno vadbo in tretje žrebanje za 45-minutno vabo. Prav tako bo podeljena skrivna nagrada, ki bo razkrita na žrebanju.

 1. člen

JOGO OBRAZA, POMLADIM SE Z BRIGITO

Facebook profil se nahaja na: https://www.facebook.com/jogasprememb

 1. člen

PRAVILA IN POGOJI » ČAROBNE JESENSKE NAGRADNE IGRE«

Pomladite in regenerirajte se z Brigito Lorenčič, mojstrico joge obraza. Kulturno društvo Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas (v nadaljevanju organizator).

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko;
 • v nagradni igri lahko sodelujejo samo en krat;
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati;
 • niso pravne osebe
 • imajo ali nimajo znanja o Jogi obraza;
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v Kulturnem društvu Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 1. člen

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 09. 12. 2020 do vključno 21. 12. 2020  do 24:00 ure ustrezno s 1. členom teh pravil in pogojev objavili na facebooku

 1. člen

NAGRADNI SKLAD

Devet (9) naključno izžrebanih nagrajencev bo prejelo vsak eno nagrado: 15, 30 ali 45 minut individualne vadbe Joge obraza z Brigito (1963), mojstrico joge obraza. Preko spletne aplikacije Zoom.

Brigita si je izkušnje začela nabirati že leta 2009 na sebi in od 2012 z licenco in poučevanjem Joge obraza.

Za točen termin prevzema nagrade se organizator dogovori z izžrebano stranko, glede na prost termin pri Brigiti, mojstrici joge obraza.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo storitev v denarni protivrednosti nagrade.

Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno izmed nagrad.

 1. člen

POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • na omrežju Facebook objaviti kot je zapisano v 1. členu;
 • posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, prav tako je lahko nagrajen samo enkrat.
 1. člen

IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator naključno izžrebal 9 nagrajencev, dne 22. 12. 2020 ob 20.00 uri javno na facebooku. Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje 23. 12. 2020 javno na facebooku ter na našem pravilniku tukaj.

Žreb bo javen in izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. člen

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil na svojem Facebook profilu in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek ter e-mail (v posebnih primerih še domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko).

Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 1. člen

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 1. člen

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (po potrebi še domači naslov, leto rojstva, davčno številko, kontaktno telefonsko številko in kopijo osebnega dokumenta), in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec. Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 9, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

 1. člen

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka, vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z vsemi zahtevanimi vključenimi tagi (označbami) na svoji objavi na Facebooku, ko je le-ta javno objavljena. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Facebookom niti ni na nikakršen način s strani Facebooka sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 22. 12. 2020 na: https://www.facebook.com/jogasprememb

Po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Facebook profila organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani https://www.facebook.com/jogasprememb

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: e-pošta: joga.sprememb@gmail.com

Hotinja vas, 09. 12. 2020

 

 

 

 

 »ČAROBNA JESENSKA NAGRADNA IGRA«

Je zaključena.

Nagrajenci so:

         1. Prvo nagrado dobi: Vida Enci – 60 minut Joge obraza
         2. Drugo nagrado dobi: Dragica Spudič – 30 minut Joge obraza
         3. Tretjo nagrado dobi: - Solar Devi – 15 minut Joge obraza

Od 6. 11. - 20. 11. 2020

na Instagramu in Facebooku

Pomladite in regenerirajte se z Brigito (1963), mojstrico joge obraza.

"Osnovna in napredna vadba ter tečaj po sistemu: Savinine joge obraza"

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb

Dne, 6. 11. 2020

 

Pravila in pogoji sodelovanja

 1. člen

POTEK NAGRADE IGRE TER POGOJI

Nagradna igra poteka na Instangramu in Facebooku od 6. 11. do 20. 11. 2020. Podelili bomo tri (3) nagrade v sklopu individualne online vadbe Joge obraza z Brigito.

Prijave zbiramo do četrtka, 19. 11. 2020 do 24. ure.

Imamo samo dva pogoja za sodelovanje v nagradni igri: sodelujoči naj kopira naš zapis in prilepi to objavo na svoj zid v času poteka igre. Pod našo objavo naj v komentar napiše samo »SODELUJEM«.

 1. člen

ŽREBANJE - NAGRADA

V času trajanja »ČAROBNE JESENSKE NAGRADNE IGRE« bo organizator zbiral vaša imena (vaš e-mail, priimek, ime ter telefon).

Žrebanje bo potekalo javno dne, 20. 11. 2020 na facebooku, izžrebali bomo tri nagrajence. Točna ura bo objaljena najkasneje dan pred žrebanjem.

V sklopu individualne online vadbe Joge obraza z Brigito, mojstrico joge obraza bomo podelili tri nagrade preko spletne aplikacije Zoom:

 1. NAGRADA –  60 minut Joge obraza
 2. NAGRADA –  30 minut   "        "
 3. NAGRADA –  15 minut    "        "

Za prevzem nagrade se bomo dogovorili preko predhodnih oddanih kontaktov. Z Brigito boste trenirali mišice na obrazu, jo povprašali za nasvet glede gubic, kože, hormonov, organov in podobno. Po želji boste dobili diagnostiko obraza ter vaje za kritične predele na obrazu.

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal tri nagrajence. Prvo žrebanje se izvede za 15-minutno vadbo, drugo žrebanje za 30-minutno vadbo in tretje žrebanje za 60-minutno vabo.

 1. člen

JOGO OBRAZA, POMLADIM SE Z BRIGITO

Instagram profil se nahaja na: https://www.instagram.com/jogaobrazazbrigito/

Facebook profil se nahaja na: https://www.facebook.com/jogasprememb

 1. člen

PRAVILA IN POGOJI » ČAROBNE JESENSKE NAGRADNE IGRE«

Pomladite in regenerirajte se z Brigito Lorenčič, mojstrico joge obraza. Kulturno društvo Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas (v nadaljevanju organizator).

SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram in Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko;
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati;
 • niso pravne osebe
 • imajo ali nimajo znanja o Jogi obraza;
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v Kulturnem društvu Astra, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 1. člen

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 06. 11. 2020 do vključno 19. 11. 2020  do 24:00 ure ustrezno s 1. členom teh pravil in pogojev objavili na svojem facebooku ali instangramu: kopirali in prilepili našo objavo na svoj zid, nato jo iz svojega zida delili na svoj story. V komentar na našem facebook profilu pod nagradno igro pa naj sodelujoči zapiše »SODELUJEM«.

 1. člen

NAGRADNI SKLAD

Trije (3) naključno izžrebani nagrajenci bodo prejeli vsak eno nagrado: 15, 30 ali 60 minut individualne online vadbe Joge obraza z Brigito (1963), mojstrico joge obraza. Preko spletne aplikacije Zoom.

Brigita si je izkušnje začela nabirati že leta 2009 na sebi in od 2012 z poučevanjem Joge obraza.

Za točen termin prevzema nagrade se organizator dogovori z izžrebano stranko, glede na prost termin pri Brigiti, mojstrici joge obraza.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo storitev v denarni protivrednosti nagrade.

Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno izmed nagrad.

 1. člen

POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • na omrežju Facebook ali Instagram na svojem osebnem profilu v story-u objaviti kot je zapisano v 1. členu;
 • posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, prav tako je lahko nagrajen samo enkrat.
 1. člen

IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator naključno izžrebal 3 nagrajence, dne 20. 11. 2020 javno na facebooku. Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje 21. 11. 2020 javno na facebooku.

Žreb bo javen in izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. člen

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil na svojem Facebook profilu in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko.

Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

10. člen

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 1. člen

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, leto rojstva, davčno številko, kontaktno telefonsko številko in kopijo osebnega dokumenta, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec. Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 9, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

 1. člen

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama ali Facebooka, vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z vsemi zahtevanimi vključenimi tagi (označbami) na svoji objavi na Instagramu ali Facebooku, ko je le-ta javno objavljena. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Instagramom ali Facebookom niti ni na nikakršen način s strani Instagrama ali Facebooka sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 30. 11. 2020 na: https://www.facebook.com/jogasprememb, ter na https://www.instagram.com/jogaobrazazbrigito/

Po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Instagrama in Facebook profila organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Instagram ali Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Instagram in Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih.

Kulturno društvo Astra, sekcija Joga sprememb, Račka cesta 37, 2312 Orehova vas se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook strani https://www.facebook.com/jogasprememb ter na https://www.instagram.com/jogaobrazazbrigito/

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: e-pošta: joga.sprememb@gmail.com

Hotinja vas, 6. 11. 2020

 

Sledite nam na Fb strani:

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial